Els nostres Productes i Serveis.

SAUCH-VILADOT, S.L. ASSESSORIA I GESTORIA presta els seus serveis des de 1970, en l'àmbit de la gestió administrativa i assessorament d'empreses. Després de tot aquest llarg camí recorregut, la nostra millor publicitat és la feina ben feta .

Som un equip humà professionalment capacitat i motivat, format per Gestors i Economistes preparats per atendre'l en tot moment, de forma personalitzada i adoptar solucions per a cada cas concret en funció de les seves necessitats .

Desenvolupem i implantem serveis segons les necessitats i estructures dels nostres clients, mantenint la seva constant avaluació i millora contínua. Comptem amb una potent base tecnològica, que ens permet poder efectuar amb caràcter immediat les tramitacions via web directament amb els diferents organismes oficials com la Seguretat Social, Agència Tributaria, o DGT.

La nostra missió és tramitar, gestionar i resoldre tots els dubtes, incidències i obligacions que li sorgeixin en la seva activitat empresarial i institucional diària i, sobretot, proposar de manera continuada totes aquelles idees que contribueixin eficaçment a la millora de la qualitat de gestió i a l'increment dels resultats .

Les nostres àrees d'especialització es desenvolupen en l'àmbit mercantil, comptable, fiscal, estrangeria, laboral, consultoria empresarial i recursos humans, aportant un servei integral i totalment adaptat al costat d'una dilatada experiència professional

La nostra activitat està enfocada bàsicament a la petita i mitjana empresa ( PIME ) de tots els sectors i formes jurídiques, tant autònoms, com Comunitats de Béns, o Societats Limitades o anònimes, a les que prestem serveis laborals, de seguretat social, de prevenció de riscos laborals, de comptabilitat , de gestió d'impostos, assegurances generals , finançament , etc., en una assessoria "a la carta "

El nostre compromís va dirigit al correcte compliment de les obligacions de tipus laboral, fiscal, comptable i mercantil dels nostres clients, optimitzant al màxim els avantatges que la legislació vigent ofereix en cada moment .

La nostra filosofia : "Confidencialitat " . D'acord amb els principis bàsics del secret professional, tota la informació i documentació que gestionem, tant de la seva companyia com de tercers, serà tractada amb absoluta confidencialitat.

La nostra política de qualitat pretén crear una cultura de qualitat i millora contínua al nostre Despatx Professional per assegurar l'èxit dels nostres projectes .


Serveis fiscal, laboral, comptable.

-Serveis integrals d'assessorament a empreses i particulars.

-Fiscal.

-Laboral.

-Comptable.

Gestoria Administrativa.

-Tràmits i serveis de Vehicles: Matriculacions, transferències, canvi de domicili, duplicats, baixes, informes de trànsit.

-Llicències, Escriptures, Tramitacions a Registres Públics, Herències, LOPD .

Agents d'Assegurances.

-Assegurances per a particular: cotxes, motos, llar, vida, salut, jubilació.

-Assegurances per a empreses: autònoms, pimes i empreses .